Διπλωματικές Εργασίες

Ακαδημαϊκό Έτος

ΤίτλοςΣυγγραφέαςΑκαδημαϊκό ΈτοςΕπιβλέπων/ουσα
Αξιολόγηση του ρόλου του διευθυντή στη διοίκηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η περίπτωση της διοίκησης των δημοτικών σχολείων της Αρτέμιδας.Αναστάσιος Ανδρεάς2011 - 2012 Κωνσταντίνος Δημουλάς
Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην παραγωγή και ανάδειξη του τοπικού τροφίμου και η συμβολή τους στη διαπαιδαγώγηση μιας ισορροπημένης διατροφής.Ελισσάβετ Γκουντανά2011 - 2012 Θεοδοσία Ανθοπούλου
Δημογραφικές εξελίξεις, ανεργία και κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα: Η περίπτωση του ΙΚΑΜαρία Καρτασίδη2011 - 2012 Χρήστος Μπάγκαβος
Η ανεργία των νέων και οι πολιτικές απασχόλησης για την καταπολέμησή της στην Ελλάδα της περίοδο της οικονομικής κρίσης .Νίκη Ζαμπέτη2011 - 2012 Μαρία Καραμεσίνη
Η απεξάρτηση ατόμων εθισμένων σε εξαρτησιογόνες ουσίες και οι δυσκολίες επανένταξής τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.Παρασκευή Οικονόμου2011 - 2012 Δέσποινα Παπαδοπούλου
Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελμάτων υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Οι περιπτώσεις των ΓΝΠ Τζάνειο και ΕΑΝΠ Μεταξά.Βασιλική-Μαρία Πετροπούλου2011 - 2012 Κωνσταντίνος Δημουλάς
Η κοινωνική φροντίδα στην κοινότητα. Η περίπτωση των ηλικιωμένων και το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.Χριστίνα Τσώτα2011 - 2012 Μαρία Κορασίδου
Η πορεία της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ: Ο ρόλος της ιδιωτικοποίησης και τηε οικονομικής κρίσης.Κυριακή Κομηνού 2011 - 2012 Ιωάννης Κουζής
Η συμβολή της αστικής γεωργίας στα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Διερεύνηση πτωτολουλιών “Πράσινης φροντίδας” στην Αττική.Παναγιώτα Γεωργόνη2011 - 2012 Θεοδοσία Ανθοπούλου
Κατάσταη υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα με έμφαση στη διάσταση της υπηκοότητας (Γηγενοίς και άλλοι)Λεμονιά Φακάρου2011 - 2012 Χρήστος Μπάγκαβος
Κατάσταση υγείας και ανισότητες υγείας στον πληθυσμό της ΕλλάδαςΑνδρέας Ντούνης2011 - 2012 Χρήστος Μπάγκαβος
Νεοφιλελευθερισμός και κράτος πρόνοιας: Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.Σαπφώ Κουγιανού2011 - 2012 Κανάκης Λελεδάκης
Ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και η συμβολή της στην απασχόληση.Μαρία Τελεμέ2011 - 2012 Αντώνιος Μωυσίδης
Οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Ο ρόλος των ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕΔ.Πολυξένη Κυριάκη 2011 - 2012 Μαρία Καραμεσίνη
Παιδική κακοποίηση και πρακτικές διαχείρισης της παιδικής κακοποίησης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Το παράδειγμα του “Χαμόγελου του παιδιού”Μαρία Χριστοπούλου2011 - 2012 Δέσποινα Παπαδοπούλου