Διπλωματικές Εργασίες

Ακαδημαϊκό Έτος

ΤίτλοςΣυγγραφέαςΑκαδημαϊκό ΈτοςΕπιβλέπων/ουσα
Αλλαγές στο Κοινωνικο- Οικονομικό προφίλ στην Ελλάδα. Ανάλυση με τη χρήση των στοιχείων της βάσης I.P.U.M.S.Παναγιώτης Μπακατσέλος2007 - 2008 Χρήστος Μπάγκαβος
Ανεργία των γυναικών και πολιτικές απασχόλησης.Ελένη Ιερεμιάδη2007 - 2008 Μαρία Καραμεσίνη
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αγορά εργασίας. Μέσο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας ή μηχανισμός αναπαραγωγών ανισοτήτων μέσα στον κόσμο της εργασίας;Κωνσταντίνος Σπύρου2007 - 2008 Ιωάννης Κουζής
Ζητήματα συγκρισιμότητας δειγματοληπτικών ερευνών: η περίπτωση της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.Μαρία Οικονομάκη2007 - 2008 Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Η εγκατάσταση των προσφύγων του 1922 στη Νέα Ιωνία και οι απαρχές της εκβιομηχάνησης. Το ζήτημα του νερού.Μαρία Καλεσίου2007 - 2008 Θεοδοσία Ανθοπούλου
Η εθελοντική εργασία στους τομείς παροχής υπητεσιών υγείας, η περίπτωση του Νοσοκομείου Μεταξά.Σοφία Τσέλλου2007 - 2008 Όλγα Στασινοπούλου
Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η σύνδεσή της με την απασχόληση: Το παράδειγμα του κλάδου των τραπεζών.Ελένη Λουμάκη2007 - 2008 Όλγα Στασινοπούλου
Η συμβολή των μεταναστών στην μη ερήμωση της υπαίθρου. Η περίπτωση μιας αγροτικής κοινότητας.Σπυρίδων Καφαντάρης2007 - 2008 Αντώνιος Μωυσίδης
Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Το παράδειγμα του ∆ήμου Αργυρούπολης.Χρυσούλα Κοκονέζη2007 - 2008 Αντώνιος Μωυσίδης
Η φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης.Μαρία Δήμα2007 - 2008 Δέσποινα Παπαδοπούλου
Οι καλές πρακτικές για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη και την Ελλάδα.Αικατερίνη Αργυρίου2007 - 2008
Οι μορφές απασχόλησης στα τουριστικά επαγγέλματα στο Ν. Κεφαλληνίας.Παρασκευή Σολωμού2007 - 2008 Ιωάννης Κουζής
Οι πολιτικές απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από την εμπειρία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 2000 - 2006.Αλέξανδρος Κωνσταντινόπουλος2007 - 2008 Μαρία Καραμεσίνη
Όψεις (αν)ισότητας στο ΕΣΥ: ∆ομική ατέλεια του συστήματος ή απόρροια ατομικών συμπεριφορών;Σταμάτης Βαρδαρός2007 - 2008 Όλγα Στασινοπούλου
Παράνομη παιδική εργασία – Η περίπτωση των παιδιών Ρομά.Χριστίνα Λιοφάγου2007 - 2008 Ιωάννης Κουζής
Τα χαρακτηριστικά των ατόμων υψηλής ηλικίας (50-64) στην Ελλάδα και οι πολιτικές διαχείρησης της ηλικίας. Ανάλυση με βάση τα στατιστικά δεδομένα της βάσης IPUMS για τις απογραφές 1971, 1981, 1991 και 2001.Σωτήριος Μπουγατσάς2007 - 2008 Σάββας Ρομπόλης
Το πνεύμα της εργασίας στις μη καπιταλιστικές οργανώσεις. Η περίπτωση των φιλανθρωπικών και των συνεργατικών ενώσεων στην Αγγλία του 19ου αιώνα.Αριστείδης Ασπρούλης2007 - 2008
∆ιαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών γυναικών στην ελληνική κοινωνία: η περίπτωση των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.Χριστίνα Τσακάλου2007 - 2008 Δέσποινα Παπαδοπούλου