Διπλωματικές Εργασίες

Ακαδημαϊκό Έτος

ΤίτλοςΣυγγραφέαςΑκαδημαϊκό ΈτοςΕπιβλέπων/ουσα
Ασαφείς κλίμακες Likert.Αγγελική Καζάνη2009 - 2010 Μαρία Συμεωνάκη
Γήρανση στη σύγχρονη κοινωνία της υπαίθρου, συνθήκες ζωής και τάσεις περιθωριοποίησης των ηλικιωμένων: μελέτη περίπτωσης μιας αγροτικής-κτηνοτροφικής κοινότητας στις πεδινές περιοχές της Νάξου.Κυριακή Κατσούλη2009 - 2010 Αντώνιος Μωυσίδης
Γονιμότητα, εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα.Γεωργία Στημαδωράκη2009 - 2010 Χρήστος Μπάγκαβος
Η εξέλιξη του ορισμού της ανεργίας και οι επιπτώσεις της στις μετρήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.Αγγελική Υφαντή2009 - 2010 Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Η κοινωνική ασφάλιση μετά το Ν.3655-2008: η περίπτωση μελέτης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).Γεωργία Μαυρίδου2009 - 2010 Σάββας Ρομπόλης
Η μερική απασχόληση στο χώρο των σούπερ μάρκετ: το παράδειγμα γνωστής αλυσίδας.Παρθενόπη Ντοκόζη2009 - 2010 Ιωάννης Κουζής
Η πρόσβαση και τα προβλήματα των Ποντίων μεταναστών σε επαγγέλματα πιστοποιημένης ειδημοσύνης. Θεωρητικός προβληματισμός και εμπειρική διάσταση.Χριστίνα Κοντάκου2009 - 2010
Κατασκευή μιας κλίμακας Likert, έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας.Δέσποινα Βασιλοπούλου2009 - 2010 Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Μεταναστευτική εργασία και οικονομική κρίση: η διάσταση του φύλου.Αικατερίνη Ψέμμα2009 - 2010 Μαρία Καραμεσίνη
Νέα κοινωνικά κινήματα: κινήματα πόλης.Πλουσία Νικολίνταη2009 - 2010 Γεωργία Πετράκη
Οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της περιαστικοποίησης του αγροτικού χώρου. Το παράδειγμα των Σπάτων και Αρτέμιδος Μεσογείων Αττικής.Γεώργιος Λουκίδης2009 - 2010 Αντώνιος Μωυσίδης
Προφορική ιστορία και μνήμη. Η περίπτωση των Μικρασιατών προσφύγων της Νέας Ιωνίας.Χριστίνα Μολώνη2009 - 2010 Γεωργία Πετράκη
Το επαγγελματικό περιεχόμενο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα Ειρήνη Νατζαρίδου2009 - 2010 Ελένη Πρόκου
Το εργασιακό καθεστώς και το κίνημα των «stagers»: η μελέτη περίπτωσης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.Χριστίνα Φάκου2009 - 2010 Ιωάννης Κουζής