Ανθρώπινο Δυναμικό

Κυριακή Κασιμάτη

Ομότιμη Καθηγήτρια

Λουκία Μουσούρου

Ομότιμη Καθηγήτρια

Αντώνιος Μωυσίδης

Ομότιμος Καθηγητής

Αγροτική Κοινωνιολογία

Σάββας Ρομπόλης

Ομότιμος Καθηγητής

Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Ρούσσης

Ομότιμος Καθηγητής

Πολιτική θεωρία και θεωρία του κράτους

Θεόδωρος Τζώνος

Ομότιμος Καθηγητής

Δημόσιο Δίκαιο