Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασίλειος Ασημακόπουλος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Παναγιώτης Βασιλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Αγγελική Καζάνη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Στατιστική

Απόστολος Καψάλης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Βασίλειος Μπέτσης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Γήρανση και κοινωνική ασφάλιση

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Κοινωνικά Δίκτυα και Εργασία

Χριστίνα Παρασκευοπούλου

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Πολιτική Οικονομία

Αναστασία Χαραλάμπη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Στατιστική