Ανθρώπινο Δυναμικό

Ισμήνη Δράκου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Πολιτική υγείας, Ανισότητες, Οικονομικά της υγείας, Συστήματα Υγείας

Απόστολος Καψάλης

Διδάσκων ΕΣΠΑ

Μετανάστευση και Εργασία

Κωνσταντίνος Πασσάς

Διδάσκων ΕΣΠΑ

Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής

Αναστασία Χαραλάμπη

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Κοινωνική Στατιστική