Ανθρώπινο Δυναμικό

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Αριστείδης Ασπρούλης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Μάριος Βαβάτσης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογική Θεωρία

Ιωάννης Βλασσόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνική ενσωμάτωση

Κυριάκος Γεωργιτσόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Μαρία Γκολφινοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ο ρόλος των επιστημονικών στελεχών πρώτης γραμμής

Μαρία Γραμματίκα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Μαρία Δήμα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνική Ενσωμάτωση, Μετανάστευση

Μαρία Δόγια

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ένταξη

Αγγελική Ζουλάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Δημογραφία

Μαρία Ζώη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Πολιτική Επιστήμη

Ορέστης Ιστικόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας

ΘΩΜΑΪΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑ

Υποψήφια Διδάκτωρ

Σπουδές Φύλου

Βασίλειος Κατσαντώνης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Στυλιανός Κατωμέρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνική Οικονομία

Πηνελόπη Κλεισιούνη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ορέστης Κολοκούρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Πολιτική & Διακυβέρνηση

Κορίνα Κομηνού

Υποψήφια Διδάκτωρ

Δέσποινα Κομπότη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Βασίλειος-Λεωνίδας Κορομπίλιας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνική Θεωρία

Βασίλειος Κουλούρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

4η βιομηχανική επανάσταση και κοινωνική ασφάλιση

Γεώργιος Κούρας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Κυριακή-Ελένη-Λεμονιά Λαζαρίδη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνική Πολιτική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, Τρίτη Ηλικία, Ταυτότητα Φύλου

Κυριακή Λαμπροπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Φύλο και κοινωνική πολιτική

Αικατερίνη Λαμπρούτσου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Βασιλική Λυμπεροπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ελένη Μαλαπάνη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ευφροσύνη Μαλεκάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας, Μετανάστευση, Κοινωνικές Υπηρεσίες

Αθηνά Μάρα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία με έμφαση στις Σπουδές Φύλου και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα

Δημοσθένης Μαρούδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Φιλοσοφία

Αρετή Μαυρομμάτη - Λαγάνη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Φύλο, Κοινωνική Πολιτική και Φεμινιστικά Κινήματα

Ναυσικά Μοσχοβάκου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κωνσταντίνος Μπαλτατζής

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κράτος και Δίκαιο

Δημήτριος Μπουρίκος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία της περιθωριοποίησης

Ανδρέας Ντούνης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας | Κοινωνιολογία της Υγείας

Ελένη Παλτόγλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ματίνα Παπαγιαννοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Έμφυλη βία, trafficking, φύλο, φεμινισμός

Ιορδάνης Παρασκευάς

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καθολικό Βασικό Εισόδημα

Ιάκωβος Πελεκάνος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνικός Δεσμός/ Εργασιακές Σχέσεις

Νικόλαος Πελεκούδας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ελένη Πούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κοινωνιολογία της Εργασίας και της Μετανάστευσης

Φωτεινή Σανιδά

Υποψήφια Διδάκτωρ

Εργασιακή Επισφάλεια

Αντώνιος Σιγάλας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνικό στίγμα, ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα

Νικόλαος Σκλαβενίτης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Πολιτική Κοινωνιολογία

Γλυκερία Σταματοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Δήμητρα Σταυρομήτρου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Φλωριάνα Στέφη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ανδριάνα Τσιάλτα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Λεμονιά Φακάρου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Κώστας Φραγκιαδάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοινωνική Οικονομία

Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Βασιλική Ψαρέλη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης